• Nou

Pacatele Ardealului fata de sufletul Vechiului Regat

Referință:

42,86 lei
Cantitate

Prezenta carte nu are nici o pretenţie literară. Ea este destinată să deştepte

interesul marelui public cititor, prin partea pur documentară, asupra atitudinei

şi acţiunii anti-naţionale, imprimată conducerii partidului naţional român din

Ardeal, în tot timpul marelui răsboiu european, de către nefastul austro-fil Alex.

Vaida, cu consimţimântul tacit, dar vinovat al d-lui luliu Maniu, ceea-ce explică

în mod firesc şi ţinuta refractară ori-cărei politici temeinice de unificare

sufletească şi de consolidare naţională din partea potentaţilor ardeleni, ajunşi

stăpâni pe guvernul ţării.

în al doilea rând volumul de faţă, prin cuprinsul lui, sintetizează revolta şi

protestul meu împotriva spiritului de destrămare, cu care Alex. Vaida şi luliu

Maniu, ca şi ceilalţi exponenţi ai partidului naţional român din Ardeal, au

zădărnicit opera de întărire a noului stat întregit şi au compromis, zi de zi,

prestigiul şi buna reputaţie a Românilor ardeleni în ochii fraţilor din vechiul

regat, cari cu atâta nobil avânt şi cu preţul celor mai mari jertfe de sânge şi

avere au intrat în crâncenul măcel al lumii, împinşi numai de dorinţa sfântă de

a ne desrobi şi de a ne da şi nouă, Ardelenilor, putinţa de a trăi şi a ne desvolta

într'o viaţă liberă şi independentă. Este strigătul meu de indignare

împotriva brutalizării uriaşelor sacrificii aduse de vechiul regat pe altarul

unităţii naţionale, ca şi împotriva nepriceperii, a lăcomiei, a ingratitudinei,

precum şi a tuturor ofenselor aduse timp de 10 ani de aceşti poll-ticaştri,

improvizaţi prin forţa împrejurărilor, sufletului entuziast, generos, bun şi

iertător al României eliberatoare.

20 Produse

Referințe specifice

16 alte cărți din aceeași categorie: